Invasieve exoten

Invasieve exoten zijn planten en dieren die oorspronkelijk niet in Nederland voorkomen. Omdat ze geen natuurlijke vijanden hebben breiden zij zich snel uit. Planten en dieren die van nature voorkomen worden zo verdrongen of kunnen uitsterven. Voor beheersing, bestrijding en voorkomen van 3 soorten invasieve exoten in Arnhem is een plan van aanpak opgesteld.

  • Japanse duizendknoop

    Japanse duizendknopen (Fallopia japonica, synoniemen Reynoutria japonica, Polygonum cuspidatum) kunnen straten en tuinen slopen. Deze invasieve exoot groeit zelfs door asfalt heen. Hierdoor is deze plant zeer lastig te bestrijden. Gelukkig is de plant goed te herkennen.

  • Reuzenberenklauw

    De reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum) kan bij aanraking ernstige brandwonden veroorzaken. Daarom halen we deze plant weg op plekken waar veel mensen en honden lopen of kinderen spelen.

  • Reuzenbalsemien

    De reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera) kan zich sterk uitbreiden en daarbij andere inheemse plantensoorten verdringen. Oevers die begroeid zijn met deze invasieve exoot zijn gevoeliger voor erosie. Ook in Arnhem komt reuzenbalsemien voor. Gelukkig is de plant eenvoudig te bestrijden.