Soorten bomen

We maken bij de zorg, het onderhoud en de kap van bomen onderscheid tussen 2 soorten bomen: straat- en plantsoenbomen en bomen in bossen en parken.

Straat- en plantsoenbomen

In Arnhem staan 50.000 straat- en plantsoenbomen. Straat- en plantsoenbomen zijn bomen die in straten, groenstroken of plantsoenen staan. Een deel van deze bomen wordt elk najaar beoordeeld op veiligheid. Ieder jaar wordt een derde van alle straat- en plantsoenbomen gesnoeid. Dan worden bijvoorbeeld dode takken verwijderd. Bijna dode of dode bomen komen op de boombeheerlijst 2021 en worden gekapt en zoveel mogelijk vervangen. Op de pagina boombeheer leest u meer over de kap en snoei van straatbomen.

Bomen in bossen en parken 

Een andere aanpak geldt voor bomen die in bossen en parken groeien. Iedere winter vinden er veiligheidscontroles en dunningen plaats in diverse (wijk)bossen. De bomen die onveilig zijn of gedund moeten worden met oranje verf gemarkeerd en worden in de winter gekapt. Ook worden waar nodig gevaarlijke (dode) takken gesnoeid. 
(Bijna) Dode bomen met oranje verf worden in de winter gekapt. Deze bomen staan niet op de bomenbeheerlijst. In bossen en parken is het mogelijk om een deel van de stammen en takken in het bos achter te laten. Dit dode hout geeft leven aan allerlei planten, paddenstoelen, vogels en insecten. Op de pagina boombeheer staat meer informatie over de kap en snoei van bomen in bossen en parken.