Boombeheer snoei en kap

Arnhemmers houden van de bomen in hun straat en brengen graag tijd door in onze bossen en parken. Daarom is het belangrijk dat bomen geen gevaar opleveren. Door bomen te snoeien of te kappen voorkomen we gevaarlijke situaties. Daarom is er goed boombeheer nodig.

Ook zorgen we er zo voor dat gezonde bomen nog jaren meekunnen en zorgen we voor meer biodiversiteit. De verwijderde bomen worden zoveel als mogelijk vervangen. Dit alles valt onder boombeheer. In het Bomenplan staat meer informatie over ons bomenbeleid.

Snoeien

Op enkele plekken in het bos laten we de natuur z'n gang gaan. Op plekken waar meer mensen komen, bijvoorbeeld een park, is het nodig om af en toe de natuur bij te sturen. Anders groeien doorkijkjes in het park dicht, is er geen ruimte voor andere flora en fauna en worden parken gevoeliger voor ziekten en klimaatinvloeden. 
Bomen worden ook gesnoeid om de doorgang van het verkeer te waarborgen. Hierop wordt ook gecontroleerd bij de veiligheidscheck. Het snoeien van bomen helpt om fraaie doorkijkjes te behouden en helpt ook om onveilige situaties in uw buurt of straat te voorkomen.

Verf op de boom

  • Naast het snoeien of zagen merkt u weinig van het boombeheer. Maar op straat, het plantsoen of in het park ziet u bomen met oranje verf op de stam.
  • Oranje verf wordt aangebracht op (bijna) dode bomen. Deze bomen worden in de winter (vanwege de veiligheid) gekapt. 

Boombeheer straatbomen

Het beheer van straatbomen gaat in 3 stappen.

1. Veiligheidscheck bomen

(Bijna) dode bomen

Uit de veiligheidscontrole blijkt of de boom gezond en veilig is of extra verzorging nodig heeft. Sommige bomen zijn aan het afsterven of al dood. Dat betekent dat ze onveilig zijn en daarom worden deze binnen een jaar gekapt. Buiten zijn deze bomen te herkennen aan de oranje verf op de stam en een flyer. Als er direct gevaar is, wordt de boom meteen gekapt (dat wordt noodkap genoemd).

Tweede onderzoek

Ook zijn er bomen die in aanmerking komen voor een tweede onderzoek. Een externe deskundige bekijkt dan of een boom te redden is. Als blijkt dat de boom binnen een jaar een gevaar vormt voor de omgeving wordt deze gekapt. Als blijkt dat de boom nog langer mee kan dan krijgt de boom extra verzorging.

2. Boombeheer

De (bijna) dode bomen komen op de bomenbeheerlijst van 2022. Op deze kaart staat:
•    een foto van de boom
•    de plek waar de boom staat
•    de boomsoort
•    of de boom wordt vervangen.

3. Kappen en/of vervangen

Het kappen van straatbomen gebeurt in het winterseizoen (van oktober tot maart). In deze maanden brengt het kappen het minste schade toe aan flora en fauna. De bomen zijn dan kaal en de kans dat er vogels in broeden is klein. Voor de kap wordt de boom gecheckt op flora en fauna. Van alle 50.000 straatbomen wordt één procent per jaar gekapt en herplant.

De herfst is het beste seizoen om te planten zodat een jonge boom de beste kans krijgt om uit te groeien tot een gezonde boom. Daarom wordt het merendeel van de bomen die begin van het jaar zijn gekapt, aan het einde van hetzelfde jaar vervangen door nieuwe bomen. Soms is planten op plaats van de gekapte boom niet mogelijk. We proberen dan een geschikte plek in de buurt te vinden.

Boombeheer bomen in bossen en parken

Deze winter vinden er veiligheidscontroles en dunningen plaats in diverse (wijk)bossen. De bomen die onveilig zijn of gedund moeten worden zijn gekenmerkt met oranje verf en worden in de winter gekapt. Ook worden waar nodig gevaarlijke (dode) takken gesnoeid.
Bomen met oranje verf worden in de winter gekapt zodat de schade aan flora en fauna beperkt is. Deze bomen staan niet op de bomenbeheerlijst.

Dunning

Bij een dunning worden bomen weggehaald om de resterende bomen meer ruimte te geven en daarmee de mogelijkheid te bieden om uit te groeien tot grote bomen. Dit gebeurt altijd ten behoeve van de overblijvende bomen. Op ons YouTube-kanaal kunt u mee op ‘mini safari’ en zien hoe we de biodiversiteit verbeteren door middel van dunning.

Kaphout

Het oogsten van hout is geen doel van het beleid. Het kaphout is een bijproduct van ons ecologisch beheer. Over hoe we omgaan met het kaphout is nagedacht. Een deel van de stammen wordt afgevoerd. Daar worden onder andere meubels van gemaakt zodat CO2 zoveel als mogelijk opgeslagen blijft. Een ander deel van de stammen en takken laten we achter in het bos. Dood hout geeft leven aan allerlei planten, paddenstoelen, vogels en insecten. De nieuwe open plekken geven ruimte aan verjonging en spontane groei van nieuwe bomen en struiken.

Contact en informatie

We proberen omwonenden zo goed mogelijk te informeren over de kap. Wilt u een toelichting of heeft u vragen? Maak dan een melding. We nemen dan binnen 5 werkdagen contact met u op.