Duurzame gebruiksgoederen en woninginrichting

Het kan u altijd overkomen dat bijvoorbeeld de wasmachine of de koelkast kapot gaat. Het vervangen of repareren van deze duurzame gebruiksgoederen kost vaak veel geld. In principe zijn dit dagelijkse kosten waarvoor u zelf hoort te sparen, ook als u een laag inkomen heeft. 

Toch kan het voorkomen dat er bijzondere omstandigheden zijn waardoor u hiervoor niet heeft kunnen sparen. In sommige gevallen heeft u dan recht op bijzondere bijstand.

Wat kan ik zelf doen?

Op verschillende websites worden gratis spullen weggeven. Soms vindt u daar wat u nodig heeft, zonder dat het u geld kost.

Als een apparaat kapot is gegaan, kan het soms ook weer gerepareerd worden. Gooi het dus niet meteen weg. Met kleine apparaten kunt u vaak naar het Repair Café bij u in de buurt. Zij kunnen het apparaat vaak nog een tweede leven geven.

Wanneer komt u in aanmerking?

De kosten voor de aanschaf, reparatie en vervanging van duurzame gebruiksgoederen en woninginrichting komen voor bijzondere bijstand in aanmerking als:

  • er geen mogelijkheden zijn om via een andere manier aan deze spullen te komen
  • het noodzakelijk is dat u het heeft
  • er geen mogelijkheden waren om te sparen voor deze kosten
  • de kosten niet zijn ontstaan door uw eigen schuld
  • er geen financiële ruimte is om het zelf te betalen

Vergoeding duurzame gebruiksgoederen en woninginrichting

Als u bijzondere bijstand aanvraagt voor witgoed (bijv. een wasmachine) sturen we eerst een monteur langs. De monteur kijkt dan of het apparaat nog gemaakt kan worden. Het is daarom belangrijk dat u het kapotte apparaat nog niet wegdoet.

In het algemeen zijn er voor de vergoeding van duurzame gebruiksgoederen en woninginrichting maximale bedragen vastgesteld. Deze bedragen zijn in principe net zo hoog als tweedehands prijzen. De bijdrage wordt meestal als renteloze lening verstrekt. U moet het bedrag dan weer terugbetalen.

Maatwerk voor vergoedingen

Omdat niemand hetzelfde is, houden we rekening met uw omstandigheden. Wat voor u geldt, gaat niet automatisch op voor een ander.

Aanvraag

U kunt bijzondere bijstand aanvragen bij ons. Via een vragenlijst kunt u zelf bekijken of u hier mogelijk voor in aanmerking komt. U kunt daarna op 2 manieren een aanvraag indienen: online en schriftelijk.

Start vragenlijst