Begrafenis- of crematiekosten

Het kan gebeuren dat u als direct familielid van een overledene te weinig geld heeft om uw deel in de begrafenis- of crematiekosten te betalen. In deze situatie kunt u bijzondere bijstand aanvragen.

Vergoeding

Voor de totale kosten van begrafenis of crematie wordt maximaal € 4.500 bijzondere bijstand verstrekt. Als er een uitkering is van een uitvaartverzekering wordt het bedrag van de bijstand lager. Ook als er nog een erfenis overblijft, zal de hoogte van de bijstand hier op worden aangepast.

Als er meerdere nabestaanden zijn, wordt de maximale verdeeld onder de nabestaanden. Ieder kan voor zijn of haar deel bijzondere bijstand aanvragen bij een laag inkomen.

Aanvraag

U vraagt de bijzondere bijstand aan voordat u kosten maakt. Via een vragenlijst kunt u zelf bekijken of u hier mogelijk voor in aanmerking komt. U kunt daarna op 2 manieren een aanvraag indienen: online en schriftelijk.

Start vragenlijst