Maatwerk voor wie niet kan rondkomen door hoge energiekosten

Heeft u door de hoge energiekosten elke maand te weinig geld over voor uw noodzakelijke kosten? Dan komt u misschien in aanmerking voor een maatwerkregeling van de gemeente.

Deze regeling is voor iedereen die door de hoge energielasten niet meer rond kan komen en hierdoor schulden moet maken. De maatwerkregeling geldt in 2022 en 2023. 

Voor wie?

Maatwerk is mogelijk een oplossing voor mensen die: 

  • 18 jaar of ouder zijn, in Arnhem wonen en zelf een woonruimte en energiekosten hebben
  • de minimaal noodzakelijke kosten voor het huishouden volgens Nibud normen niet meer kunnen betalen door stijging van de energierekening (of de huur inclusief energie)
  • niet (meer) in aanmerking komen voor andere regelingen en waarbij kostenbesparing niet mogelijk is
  • niet meer spaargeld hebben dan € 6.505 (alleenstaanden) of € 13.010  (alleenstaande ouder en gehuwden/samenwonenden).

Verder goed om te weten

  • Als u huur inclusief energie betaalt, moet u kunnen aantonen dat en wanneer de huur is gestegen door hogere energiekosten.
  • Als een betalingsregeling met de energiemaatschappij of andere schuldeisers mogelijk is, wordt dit meegenomen bij het bepalen van de hoogte van het maatwerk.
  • Als u recht heeft op energietoeslag, wordt dit meegerekend bij uw inkomen.
  • Als u student bent wordt altijd het maximale leenbedrag bij DUO meegerekend bij uw inkomen.
  • De hoogte van het maatwerkbedrag is nooit hoger dan de gestegen energiekosten.

Hoe kunt u een aanvraag doen?

Dit kan via Goed Geregeld Arnhem. U kunt contact opnemen met Goed Geregeld Arnhem via telefoonnummer 026-31 27 999 (op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9.00-11.00 uur) of door zelf een afspraak te maken bij u in de buurt. Mailen kan ook: ikwilhulp@ggarnhem.nl

Goed Geregeld Arnhem is een onderdeel van Stichting Rijnstad. De medewerkers van Goed Geregeld zijn financieel adviseurs en sociaal raadslieden. Zij bekijken samen met u of kostenbesparing of andere inkomensregelingen met direct effect nog mogelijk zijn, en of u mogelijk een tegemoetkoming op maat (maatwerk) kunt krijgen voor de gestegen energielasten.