Veelgestelde vragen over de extra energietoeslag

We hebben de veelgestelde vragen verzameld en beantwoord.

Ik heb een laag inkomen maar woon in een eigen huis. Kan ik dan toch de energietoeslag krijgen?

De eenmalige energietoeslag kent geen vermogenstoets. Als je een eigen woning hebt en een laag inkomen, dan kun je in aanmerking komen voor de eenmalige energietoeslag, mits aan alle overige voorwaarden wordt voldaan.

Mijn inkomen wordt beheerd door een budgetbeheerder of bewindvoerder in verband met een schuldregeling. Als ik de energietoeslag krijg, ontvang ik die dan zelf?

Als uw inkomen wordt overgemaakt naar een bewindvoerder of een budgetbeheerder dan wordt ook de eenmalige energietoeslag naar deze beheerder overgemaakt. U ontvangt de toeslag dan niet zelf.

Als ik de toeslag ontvang, heeft deze dan gevolgen voor mijn recht op toeslagen zoals huurtoeslag en zorgtoeslag?

Nee, de energietoeslag wordt verleend als bijzondere bijstand. Dit is een onbelaste verstrekking. Deze heeft geen gevolgen voor de huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag, kindgebonden budget of de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de zorg.

Ik woon alleen, mijn inkomen is iets hoger dan de aangegeven grens, maar door de kosten van een inwonend studerend kind heb ik een laag besteedbaar inkomen. Krijg ik dan ook de energietoeslag?

De regeling houdt rekening met het netto inkomen op de salaris- of uitkeringsspecificatie. Als dit hoger is dan de voor u geldende inkomensgrens, dan heeft u geen recht op de energietoeslag. 

Wanneer staat het geld op mijn rekening?

Als u al energietoeslag heeft gehad, ontvangt u een brief en daarna het maken we het geld over. Als uw aanvraag nog loopt of u moet nog een aanvraag doen, dan moet u rekening houden met een wachttijd van 14 weken.

Als mijn extra energielasten lager zijn dan € 1.550, moet ik dan geld terugbetalen?

Nee, de energietoeslag is een vast bedrag dat u krijgt als financiële ondersteuning voor de hogere energielasten. De toeslag is niet afhankelijk van de werkelijke hoogte van uw extra energielasten.