Bijzondere Bijstand

Op het moment dat u kosten moet maken die u door een bijzondere situatie niet kunt betalen, is er soms bijzondere bijstand mogelijk.

Voor wie is bijzondere bijstand?

Omdat geen mens hetzelfde is, houden we zoveel mogelijk rekening met uw persoonlijke omstandigheden. Wat voor u geldt, gaat niet automatisch voor een ander. Dit vraagt om een persoonlijke aanpak.

Of u bijzondere bijstand krijgt, hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. We kijken daarbij naar:

  • De kosten die u moet maken. Zijn deze wel echt nodig of kunt u ook op een andere manier een oplossing vinden
  • Of de vergoeding die u aanvraagt, niet via een andere instantie geregeld kan worden. Die andere regeling gaat namelijk altijd vóór de bijzondere bijstand
  • Uw persoonlijke situatie waardoor u de kosten niet zelf kunt betalen. Dit zijn vragen die aan u worden gesteld voordat  wordt bekeken hoe hoog een vergoeding is
  • De hoogte van uw inkomen. Bijzondere bijstand is bedoeld voor mensen met een laag inkomen en zonder vermogen.

Bijzondere bijstand vergoeding

Voor sommige soorten kosten zijn maximum bedragen vastgesteld. Als u minder bijstand nodig heeft, krijgt u minder. In een aantal gevallen is de bijzondere bijstand 'gratis' en hoeft u niet terug te betalen. In sommige gevallen gaat het om een lening, die u in termijnen terugbetaald.

We hebben een overzicht van voorzieningen samengesteld voor iedereen met een laag inkomen. Dus niet alleen voor mensen met een uitkering. Ook als u bijvoorbeeld een aanvullend pensioen heeft of in loondienst werkt, kunt u een beroep doen op deze voorzieningen.

Bijzondere bijstand aanvragen

Bijzondere bijstand moet je aanvragen voordat je de kosten maakt. Kijk voor meer informatie over het aanvragen op de pagina bijzondere bijstand aanvragen.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0800-1809.