Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering

Met de Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering van de gemeente Arnhem krijgt u 5% korting op de basispremie en 9% korting op de aanvullende verzekering.

Het is belangrijk om een aanvullende verzekering af te sluiten voor kosten die in de basisverzekering niet of maar gedeeltelijk zijn opgenomen. Via de gemeente Arnhem kunnen inwoners met een minimuminkomen zich met korting verzekeren via de Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering (CAZ).

De verzekering is afgesloten bij Menzis en heet de Garant Verzorgd Verzekering. Deze verzekering bestaat uit:

 • een basisverzekering
 • een aanvullende verzekering tegen medische kosten
 • en een aanvullende verzekering tegen tandartskosten

U kunt hierbij kiezen uit GarantVerzorgd 1 en GarantVerzorgd2.
Voor de tandartskosten kan een keuze worden gemaakt tussen:

 • GarantTandverzorgd 250
 • GarantTandverzorgd 500
 • GarantTandverzorgd 750
 • Kunstgebitverzekering

Vergoeding

Ook kunt u een extra vergoeding krijgen voor bijvoorbeeld brillen of lenzen, hoortoestellen, eigen bijdrage tandartskosten en orthopedisch schoeisel. Menzis betaalt deze extra vergoedingen rechtstreeks en automatisch aan u uit. Voor deze kosten hoeft u dus niet meer apart bijzondere bijstand aan te vragen. Kijk voor een overzicht van alle vergoedingen op de website Gezondverzekerd.nl.

Voor wie?

De collectieve aanvullende ziektekostenverzekering is voor inwoners van Arnhem van 18 jaar of ouder die

een netto-inkomen hebben tot maximaal

Situatie

Exclusief vakantiegeld Inclusief vakantiegeld
Alleenstaande tot pensioenleeftijd € 1.229,72 € 1.294,44
Gehuwden/samenwonend tot pensioenleeftijd € 1.756,74 € 1.849,20
Alleenstaande vanaf pensioenleeftijd € 1.367,98 € 1.439,98
Gehuwden/samenwonend vanaf pensioenleeftijd € 1.854,87 € 1.952,50

 

een nettovermogen hebben tot maximaal

Situatie Vermogen
Alleenstaand € 6.295
Alleenstaande ouder € 12.590
Gehuwden/samenwonenden € 12.590

                                                          

Speciaal pakket voor chronisch zieken en gehandicapten

Voor chronisch zieken en gehandicapten is een speciaal pakket samengesteld bij Menzis: GarantVerzorgd3.  In dit pakket zitten extra vergoedingen die veel voorkomen bij chronisch zieken en gehandicapten. Ook betaalt u geen eigen risico. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet u naast de bovenstaande voorwaarden ook aan 2 van de 4 onderstaande voorwaarden voldoen.

 1. U heeft een voorziening vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
 2. U betaalt een eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor ( CAK) voor zorg aan huis.
 3. U heeft een indicatie vanuit de Wet langdurige Zorg (WlZ).
 4. U heeft in het vorig jaar (2020) het eigen risico volledig betaald.

Aanmelden

Bent u al verzekerd bij Menzis? En voldoet u aan de eerder genoemde criteria dan kunt u zich via de website van Gezond Verzekerd  aanmelden. Bent u elders verzekerd dan kunt u zich pas halverwege november aanmelden voor verzekeringsjaar 2022. Let er op dat u zelf uw eigen verzekering moet opzeggen.

Over de CAZ
Voor meer informatie over de CAZ kunt u contact opnemen met de klantenservice van de gemeente Arnhem via telefoonnummer 0800-1809.