Vraag en antwoord TONK-regeling

Hier vindt u de meest voorkomende vragen over de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK).

Algemeen

De TONK periode was toch tot 1 oktober 2021?

Ja, dat klopt. Landelijk is afgesproken om de TONK per 1 oktober te stoppen, maar de gemeente heeft besloten de TONK te verlengen om inwoners die door de coronacrisis in problemen komen nog wat langer te ondersteunen.

Ik heb al veel langer minder inkomen. Kan ik hiervoor een tegemoetkoming krijgen?

U kunt TONK over de periode 1 juli tot en met 31 december 2021 aanvragen. Aanvragen kan tot en met uiterlijk 31 december 2021.

Hoeveel inkomstenterugval moet er zijn?

Om in aanmerking te komen voor TONK moet er minimaal een inkomensterugval van 15% zijn.

Ik ben getrouwd/samenwonend. Moet het inkomen van mijn partner ook minder zijn geworden?

Nee, als u getrouwd of samenwonend bent, hoeft maar één van de partners minder inkomen te hebben. 

Is de tegemoetkoming alleen voor de woonlasten?

Ja, alleen de vaste woonlasten die betrekking hebben op de woning komen in aanmerking voor een tegemoetkoming. Voorbeelden zijn:

 • kosten van huur
 • kosten van de hypotheek en hypotheekrente    
 • kosten van elektriciteit, gas en water
 • servicekosten
 • kosten van de Vereniging van Eigenaars
 • stageld, pacht enzovoorts
Welke kosten worden verrekend in de tegemoetkoming?

De volgende kosten worden in mindering gebracht wanneer ze van toepassing zijn op uw situatie:

 • toegekende bijzondere bijstand voor woonkosten
 • ontvangen huurtoeslag
 • de bijdragen in de vaste woonlasten van medebewoners
Hoe hoog is de tegemoetkoming?

Dit is afhankelijk van hoe veel uw inkomen is gedaald. De tegemoetkoming is nooit meer dan de hoogte van uw inkomensterugval. Behalve als het een bedrag is tussen de € 1  en € 100. Dan ontvangt u minimaal € 100 per maand. Ook gaan we ervan uit dat u 33% van uw actuele inkomen kunt gebruiken voor de vaste woonlasten. 

Moet ik de tegemoetkoming terugbetalen?

De tegemoetkoming is in principe een gift.

Aanvragen

Moet ik verhuizen als ik een aanvraag indien?

Nee, de tegemoetkoming is er juist voor om ervoor te zorgen dat u kunt blijven wonen in uw huur- of koopwoning. 

Ik heb meerdere woningen. Kan ik de tegemoetkoming voor meerdere woningen aanvragen?

Nee, u kunt alleen voor de woning die u zelf bewoont een tegemoetkoming aanvragen.

Waarom moet ik bewijzen meesturen van mijn inkomen in 2020?

We gebruiken de gegevens van uw (gezins)inkomen in januari 2020 van vóór de coronacrisis om te vergelijken met het (gezins)inkomen van de maand voorafgaand aan uw aanvraag. Dit is relevant om de tegemoetkoming te bepalen. De tegemoetkoming kan namelijk nooit hoger zijn dan de inkomensterugval in uw huishouden. 

Ik heb wisselende inkomsten en mijn inkomen van januari 2020 was uitzonderlijk laag. Hoe kan ik dat aangeven?

In het aanvraagformulier kunt u een toelichting hierop geven. Als we meer informatie nodig hebben, nemen wij contact met u op

Wat bedoelen jullie met het inkomen van 1 maand voordat een tegemoetkoming wordt aangevraagd?

Wij willen graag weten wat uw inkomen was voordat u gebruik wilt maken van de TONK-regeling. Als u bijvoorbeeld vanaf maart 2021 TONK aanvraagt, ontvangen wij graag inzicht in uw inkomen over de maand februari 2021. Of als u bijvoorbeeld juli 2021 TONK aanvraagt, ontvangen wij graag inzicht in uw inkomen over de maand juni 2021.

Wat bedoelen jullie met specificaties van de inkomstbronnen?

Denk hierbij aan een loonstrook, een betaalspecificatie van een uitkering, een overzicht van uw inkomen of uitgaven, partneralimentatie, kinderalimentatie, inkomen uit verhuur van een woning of een voorlopige teruggaaf van de inkomstenbelasting 2020 of 2021.

Waarom ontvang ik geen TONK als mijn inkomensterugval lager is dan 15%?

Als uw inkomsten minder dan 15% is gedaald, verwachten we dat u zelf nog uw woonkosten kunt betalen. Bijvoorbeeld door aanpassingen te doen in de uitgaven.

Ik heb een inkomensterugval van minimaal 15%. Krijg ik een tegemoetkoming?

Er zijn meer voorwaarden waar u aan moet voldoen.We kijken onder andere naar uw inkomsten, spaarrekeningen en woonlasten. We gaan ervan uit dat 33% van uw actuele inkomen gebruikt kan worden voor de vaste woonlasten. 

Waarom telt de hoogte van mijn contant geld, bank- en spaarrekeningen of beleggingen mee?

De TONK-regeling is bedoeld voor inwoners die geen geld meer hebben om hun vaste lasten te betalen. Als u boven de vermogensgrens zit, heeft u geen recht op deze tegemoetkoming.

Telt de hoogte van het vermogen van een onderneming of pensioenopbouw van een zzp-er mee?

Nee, dit vermogen tellen we niet mee bij het vaststellen van de beschikbare geldmiddelen.

Waarom kan ik geen specificatie meesturen over de kosten van gast, water en licht?

Voor de kosten van gas, water en licht gebruiken we vaste bedragen, volgens een vastgestelde norm.

Vragen TONK periode 1 juli - 31 december 2021

Ik ontvang nu al TONK. Moet ik dit weer opnieuw aanvragen?

Als u TONK tot en met 30 september 2021 heeft ontvangen, wordt dit automatisch verlengd tot 31 december 2021. U ontvangt hierover nog een beschikking van de gemeente.

Ik heb een aanvraag gedaan voor een andere periode TONK, maar de aanvraag is niet in behandeling genomen. Kan ik een nieuwe aanvraag doen?

Ja, dat kan. Wellicht dat destijds uw aanvraag niet compleet was. U kunt dan voor de periode juli-december 2021 het uitgebreide aanvraagformulier invullen.

Ik heb een aanvraag gedaan voor een andere TONK-regeling, maar die is afgewezen. Heeft het zin om voor de verlengde TONK opnieuw een aanvraag te doen?

Het is zeker goed om de voorwaarden opnieuw te bekijken en eventueel een nieuwe aanvraag in te dienen. Als u al een complete aanvraag heeft gedaan, kunt u het verkorte formulier gebruiken.

Hoeveel beschikbare geldmiddelen mag ik hebben om voor TONK in aanmerking te komen?

Uw beschikbare geldmiddelen (zoals geld op uw betaal- en spaarrekeningen, cryptovaluta, waarde van effecten zoals beleggingsrekeningen), moeten op 1 juli 2021 vallen onder de grens:

 • alleenstaande € 31.340
 • alleenstaande ouder/gehuwden/samenwonend € 62.680

Spaarrekeningen voor kinderen of pensioen tellen niet mee in de hoogte van bovengenoemde grens.