Identiteitskaart voor kinderen

Een Nederlandse identiteitskaart voor een kind jonger dan 18 jaar vraagt u persoonlijk aan bij de balie van Burgerzaken. Maak hiervoor eerst online een afspraak.

Afspraak maken

Kinderen moeten altijd aanwezig zijn bij het aanvragen en ophalen van een identiteitskaart. Bij de afspraak voor een kind tot 12 jaar moet altijd minimaal 1 ouder of gezaghouder bij de afspraak aanwezig zijn. Voor kinderen tot 18 jaar is de identiteitskaart 5 jaar geldig.

Meenemen naar de afspraak

 • Alle reisdocumenten (paspoorten en identiteitskaarten) die uw kind heeft, ook als ze niet meer geldig zijn. 
  Verlopen (ongeldige) reisdocumenten worden ingehouden bij de aanvraag.
 • 1 recente kleurenpasfoto (niet ouder dan 6 maanden), die voldoet aan de pasfoto-eisen.
 • Voor kinderen tot 12 jaar: toestemming door beide ouders of gezaghouders. Toestemming geven kan door bij de afspraak aanwezig te zijn. U ondertekent de toestemmingsverklaring dan ter plekke. Komt 1 ouder of gezaghouder niet mee, dan moet deze vooraf een toestemmingsverklaring (pdf, 114kB) invullen. Vul op de toestemmingsverklaring in of het gaat om de aanvraag voor een identiteitskaart of een paspoort. 
 • Voor kinderen tot 12 jaar: Een geldig identiteitsbewijs van beide ouder(s) of gezaghouders. Alleen het origineel is geldig, een kopie is niet genoeg.  
 • Geld, liever per pin dan contant. 

Kosten 

 • Nederlandse identiteitskaart tot 18 jaar: € 31,35
 • Toeslag spoedprocedure: € 51,60
Afhalen

Bij de aanvraag van de nieuwe identiteitskaart krijgt u een afhaalbewijs. Met dit afhaalbewijs én alle reisdocumenten die u in uw bezit heeft kunt u na 6 werkdagen de nieuwe identiteitskaart ophalen. Uw kind moet hierbij aanwezig zijn. 

Afhalen kan tijdens de openingstijden van de locatie waar u het document heeft aangevraagd. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Heeft u het document aangevraagd op het Stadhuis, dan kunt u terecht bij de receptie. De receptie is dagelijks geopend van 9.00 - 17.00 uur (maandagavond tot 20.00 uur). 

U heeft 3 maanden de tijd om uw reisdocument af te halen. Daarna wordt het document vernietigd.

Spoedaanvraag

Heeft u uw kind de identiteitskaart snel nodig? Dan kunt u telefonisch een afspraak inplannen voor een spoedafspraak via 0800-1809. Dit kan niet digitaal. Als u vóór 14.00 uur op de dag van de ingeplande afspraak uw aanvraag doet, kunt u de eerstvolgende werkdag daarna vanaf 11.00 uur uw identiteitskaart ophalen. Voor een spoedaanvraag geldt een toeslag van € 50,90.

Toestemming ouders

Voor een identiteitskaart voor kinderen tot 12 jaar moeten beide ouders toestemming geven. Heeft de andere ouder geen gezag, dan hoeft dit niet. Heeft iemand anders gezag over uw kind, dan moet die persoon (de gezaghouder) toestemming geven. Toestemming geven kan op verschillende manieren: 

 • U komt beiden mee naar de afspraak. U vult allebei bij de afspraak een toestemmingsverklaring in. Neem beiden een geldig legitimatiebewijs mee. 
 • 1 van u komt mee naar de afspraak. De andere ouder vult vooraf de toestemmingsverklaring (pdf, 114kB) in en ondertekent deze. Neem de ondertekende toestemmingsverklaring mee naar de afspraak. Neem ook een geldig identiteitsbewijs van deze persoon mee. Alleen het origineel is geldig, een kopie is niet genoeg.
 • De ouder die niet mee komt kan ook voorafgaand aan de afspraak langskomen aan de balie op het Stadhuis om een toestemmingsverklaring in te vullen. Neem een geldig legitimatiebewijs mee.  
 • Achteraf toestemming geven kan niet.
 • Woont de ouder die niet mee komt naar de afspraak in een andere gemeente, dan moet diegene een toestemmingsverklaring aanvragen bij zijn of haar eigen gemeente.