Welstand

Bij welstandsbeleid gaat het om de kwaliteit van de bouwplannen op zich en in relatie tot hun omgeving. We dagen initiatiefnemers uit om iets moois voor zichzelf te maken maar ook een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de stad als gehéél.

  • Welstandsbeleid

    Met het welstandsbeleid heeft de gemeente voldoende mogelijkheden om het unieke karakter van de verschillende wijken in Arnhem te behouden.

  • Team Welstand en Monumenten

    Informatie over het team welstand en monumenten, de agenda's en de vergaderingen.