Wanneer kom ik aanmerking voor kwijtschelding?

Hier leest u wanneer u mogelijk in aanmerking komt voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen.

Inkomen

Het Inlichtingenbureau toetst uw inkomen (en dat van uw partner) van ongeveer 3 maanden geleden. Is het inkomen inmiddels lager, dan kunt u mogelijk alsnog kwijtschelding krijgen. Hoeveel inkomen u precies mag hebben, is afhankelijk van uw situatie. Wij kunnen u wel een richtlijn geven. Bij een huidig (gezamenlijk) netto inkomen van u (en uw partner) van: 

 • minder dan € 1.000 krijgt u in de meeste gevallen kwijtschelding. Vul het formulier in.
 • van € 1.000 tot € 1.750 is dit erg afhankelijk van uw (financiële) situatie. Vul het formulier voor de zekerheid in. 
 • meer dan € 1.750. Dan heeft kwijtschelding aanvragen geen zin. U hoeft het formulier niet in te sturen.

Vermogen

Het Inlichtingenbureau toetst het saldo op uw bankrekeningen (en die van uw partner). Saldo en rente: maximaal 1,5 jaar oud op datum van bevraging, de peildatum is altijd 31 december van een afgesloten belastingjaar (jaarlijks komen in juli de vermogensgegevens van 31 december van het belastingjaar ervoor beschikbaar)

Is het saldo inmiddels lager, dan kunt u mogelijk alsnog kwijtschelding krijgen. Hoeveel saldo u precies mag hebben, is afhankelijk van de financiële situatie van u (en uw partner gezamenlijk). Wij kunnen u wel een richtlijn geven. 

Vul het formulier in bij een huidig saldo van:

 • minder dan € 1.500 voor een alleenstaande.
 • minder dan € 2.000 voor een meerpersoonshuishouden .

Bent u geboren voor 1 januari 1935? Dan mag u € 2.269 extra aan saldo hebben. Zijn u en uw partner beide geboren voor 1 januari 1935 dan is dit € 4.538.

Motorvoertuig

Het Inlichtingenbureau toetst met informatie van het RDW van maximaal 6 weken oud. U komt niet in aanmerking als:

 • 1 motorvoertuig hebt jonger dan 9 jaar.
 • Of een exclusiever merk hebt; bijvoorbeeld BMW, Audi of Mercedes.
 • Of meerdere motorvoertuigen hebt.

Stuur het kwijtscheldingsformulier in als:

 • U het motorvoertuig niet meer hebt.
 • Eén motorvoertuig hebt. En de waarde minder dan € 2.269 is.
 • U het motorvoertuig nodig hebt vanwege ziekte of invaliditeit, of deze absoluut onmisbaar is voor uw werk