Administratief beroepschrift

Bent u het niet eens met de uitkomst van uw aanvraag tot kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen, dan kunt u binnen 14 dagen na dagtekening van de beschikking een administratief beroepschrift indienen via de digitale belastingbalie.

Administratief beroepschrift indienen met DigiD