Kwijtschelding

Als u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, is het mogelijk kwijtschelding aan te vragen.

  • Kwijtschelding aanvragen

    Als u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen is het mogelijk kwijtschelding aan te vragen. Dit geldt ook voor kleine zelfstandigen.

  • Verzoek tot uitgebreide beoordeling kwijtschelding

    Uw aanvraag kwijtschelding voor de gemeentelijke belastingen is via de automatische toets afgekeurd. U kunt ons binnen 14 dagen verzoeken uw gegevens uitgebreid te beoordelen.

  • Administratief beroepschrift

    Bent u het niet eens met de uitkomst van uw aanvraag tot kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen, dan kunt u binnen 14 dagen na dagtekening van de beschikking een administratief beroepschrift indienen via de digitale belastingbalie.