Betalingsregeling

Als u de aanslag gemeentelijke belastingen niet op tijd kunt betalen, kunt u een betalingsregeling treffen.

Dat kan als er sprake is van bijzondere omstandigheden. Denkt u hierbij aan een blokkade op uw rekening waardoor een automatische incasso niet mogelijk is. Een andere bijzondere omstandigheid is als u een schuldhulpverleningstraject doorloopt.
Dan kunt u een betalingsregeling aanvragen van maximaal 6 opeenvolgende termijnen. De aanslag moet voor het einde van het jaar zijn voldaan. Wanneer u de regeling begin oktober aanvraagt zijn er dus nog 3 termijnen beschikbaar (oktober, november en december). Aan de hand van uw aanvraag beoordelen wij of u in aanmerking komt. Lukt het niet online, neem dan gerust contact met ons op.


Aanvragen betalingsregeling gemeentelijke belastingen met DigiD