Afvalstoffenheffing

Wij zijn als gemeente verantwoordelijk voor het inzamelen van het huishoudelijk afval. Hiervoor betaalt u afvalstoffenheffing.

Betalen per zak afgeschaft

Sinds 1 juni 2021 betaalt u niet meer per zak restafval. Ook het vaste tarief dat bij het vorige afvalsysteem (diftar) hoorde, is sindsdien vervallen. 

Eén- en meerpersoonshuishouden tarief

U betaalt vanaf 2022 weer een vast bedrag afvalstoffenheffing per jaar. Dat bedrag is € 220,80 voor eenpersoonshuishoudens en € 294 voor meerpersoonshuishoudens. 

Regeling voor minima

Heeft u een laag inkomen onder of gelijk aan de wettelijke inkomensgrens? Dan wordt het vaste deel van de afvalstoffenheffing volledig kwijtgescholden. Kijk voor meer informatie op de pagina Kwijtschelding aanvragen