Afvalstoffenheffing

Wij zijn als gemeente verantwoordelijk voor het inzamelen van het huishoudelijk afval. Hiervoor betaalt u afvalstoffenheffing.

Betalen per zak afgeschaft

Sinds 1 juni 2021 betaalt u niet meer per zak restafval. Ook het vaste tarief dat bij het vorige afvalsysteem (diftar) hoorde, is sindsdien vervallen. U betaalt vanaf juni weer een vast bedrag afvalstoffenheffing per jaar. 

Verrekening vaste tarief

Heeft u het vaste tarief dat bij het vorige afvalsysteem hoorde al betaald voor het hele jaar? Dan krijgt u dit bedrag voor de maanden juni tot en met december weer terug. Dit is gebeurd in juni 2021.

Als u gebruikmaakt van automatische incasso, dan wordt dat bedrag automatisch verrekend met de openstaande bedragen. 

Rekening in september

Eind september krijgt u een rekening voor het aantal weggegooide zakken restafval in de eerste 5 maanden van dit jaar (januari tot en met mei). Tegelijkertijd wordt de nieuwe afvalstoffenheffing in rekening gebracht voor de laatste 7 maanden van 2021, dus juni tot en met december.

Dat bedrag is € 131,95 voor eenpersoonshuishoudens en €176,40 voor meerpersoonshuishoudens. U bij deze aanslag afvalstoffenheffing een extra uitleg over de tarieven.

Regeling voor minima

Heeft u een laag inkomen onder of gelijk aan de wettelijke inkomensgrens? Dan wordt het vaste deel van de afvalstoffenheffing volledig kwijtgescholden. Kijk voor meer informatie op de pagina Kwijtschelding aanvragen