Briefadres (postadres)

Heeft u tijdelijk geen vast woonadres? Dan kunt u in bepaalde situaties een briefadres aanvragen.

Zo blijft u bereikbaar voor officiële instanties. Een briefadres kan het adres van een familielid, vriend of kennis zijn met wie u afspreekt dat deze uw post ontvangt en aan u doorgeeft. U kunt geen postbusnummer opgeven als briefadres.

Een briefadres vraagt u aan bij de gemeente waar het briefadres zich bevindt. De hoofdbewoner van het opgegeven briefadres moet hiervoor schriftelijk toestemming geven. In Arnhem kunt u een briefadres schriftelijk aanvragen.

Schriftelijk aanvragen

Print het aanvraagformulier briefadres met toestemmingsverklaring (pdf, 79kB). Stuur het ingevulde formulier naar: Gemeente Arnhem, Postbus 9029, 6800 EL  Arnhem.

Voeg een kopie van uw legitimatie en die van de hoofdbewoner bij.

Voorwaarden

U kunt voor een briefadres in aanmerking komen:

  • Als u dak- of thuisloos bent.
  • Als u door de uitoefening van een ambulant beroep geen vaste woon- of verblijfplaats heeft.
  • Als u kort eenmalig in het buitenland verblijft (maximaal 8 maanden).
  • Als u korter dan 2 jaar in het buitenland verblijft en beroepshalve vaart op een schip dat de thuishaven in Nederland heeft.
  • Als u verblijft in een instelling voor mannen- of vrouwenopvang (jeugdzorg, gezondheidszorg, blijf-van-mijn-lijfhuis of gevangenis).
  • Als het opnemen van het woonadres om veiligheidsredenen niet wenselijk is.