Afschrift akte burgerlijke stand

De gemeente legt belangrijke gebeurtenissen in uw leven vast in een akte. U kunt van een akte een (internationaal) afschrift aanvragen.

Een afschrift is een kopie van de akte met daarop een stempel en handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand.U kunt een afschrift van een akte aanvragen bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden en de akte is opgemaakt.

Online aanvragen

U kunt een afschrift van een akte online opvragen. U kunt in Arnhem afschriften aanvragen van de volgende akten:

 • Geboorte: de persoon om wie het gaat, is in Arnhem geboren.
 • Huwelijk en geregistreerd partnerschap: de trouw-of partnerschapsceremonie heeft in Arnhem plaatsgevonden.
 • Echtscheiding/ omzetting en ontbinding partnerschap: de trouw-of partnerschapsceremonie heeft in Arnhem plaatsgevonden want dan is in Arnhem ook de echtscheiding, omzetting of ontbinding geregistreerd.
 • Overlijden: de persoon om wie het gaat, is in Arnhem overleden.

online aanvragen

Voor het online aanvragen heeft u DigiD nodig. U ontvangt het afschrift binnen 3 werkdagen per post op uw huisadres. 

Schriftelijke aanvragen

Heeft u geen DigiD, dan kunt u een afschrift  van een akte van de Burgerlijke Stand schriftelijk aanvragen. Stuur een brief naar:

Gemeente Arnhem/Burgerzaken
Postbus 9029
6800 EL  Arnhem

Zet in uw brief:

 • Welke akte u wilt ontvangen: 
  • Geboorteakte
  • Huwelijks- of partnerschapsakte
  • Echtscheidingsakte
  • Overlijdensakte
 • Van wie u een afschrift van de akte wilt aanvragen (vermeld voornaam, achternaam en geboortedatum)
 • De datum waarop de gebeurtenis in Arnhem heeft plaatsgevonden
 • De reden van uw aanvraag
 • Uw voor- en achternaam en uw adres

Onderteken de brief en stuur een kopie van uw legitimatie mee. 

Het afschrift krijgt u binnen 2 weken per post thuisgestuurd. 

Persoonlijk aanvragen

Komt u liever persoonlijk langs bij de balie van Burgerzaken? Maakt u dan eerst online een afspraak.
Kunt u zelf niet persoonlijk langskomen? Dan kunt u iemand anders machtigen. Een machtiging is niet nodig als u een afschrift wil aanvragen voor een thuiswonend minderjarig kind.

Kosten

Een afschrift van een akte Burgerlijke Stand kost € 14,30. 

Bij de schriftelijke aanvraag wordt een factuur meegezonden. Daarop staat het bedrag dat u moet betalen voor het afschrift en de portokosten.

Goed om te weten: Als de gebeurtenis niet in Arnhem heeft plaatsgevonden en er dus geen akte is opgemaakt, krijgt u geen geld terug.

Uitzondering

Als u pensioengerechtigd bent en het pensioenfonds vraagt u om een afschrift Burgerlijke Stand, dan dan hoeft u niet te betalen. Wij vragen u dan wel een kopie van het verzoek van het pensioenfonds mee te sturen.

Hoe lang duurt het?

Online: u ontvangt het afschrift binnen 3 werkdagen per post
Post: u ontvangt het afschrift binnen 2 weken per post

Van wie kunt u een afschrift aanvragen?
 • Uzelf
 • Uw partner, als u met hem of haar getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt
 • Uw kind
 • Uw ouders, als u 18 jaar of ouder bent
 • Iemand die u gemachtigd heeft. Dat geldt alleen voor aanvragen per post
 • Staat u niet genoemd in de akte, bijvoorbeeld als partner, moeder/vader of kind, dan moet u een gerechtvaardigd belang hebben om een afschrift te kunnen krijgen
Afschrift burgerlijke stand of uittreksel BRP?

U kunt ook een uittreksel BRP aanvragen. In een uittreksel uit de BRP staan gegevens over uw huidige situatie die bij de gemeente bekend zijn. De aanvraag doet u bij de gemeente waar u woont.

Internationaal afschrift

Een internationaal afschrift  wordt afgegeven in het  Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, Grieks, Italiaans, Portugees, Turks en Joegoslavisch. Een internationaal afschrift van een geboorteakte heeft u soms nodig voor het reizen met kinderen.