Overlijdensaangifte

Aangifte van overlijden doet u binnen 6 werkdagen in de gemeente waar de persoon is overleden.

Meestal regelt de uitvaartverzorger dit voor u. Deze zorgt ook voor de benodigde documenten bij de aangifte. Bij de aangifte van overlijden geeft de ambtenaar van de burgerlijke stand het verlof tot begraving of crematie af.

Aangifte uitvaartverzorger

U kunt als uitvaartverzorger aangifte doen door alle gegevens te mailen naar burg.stand@arnhem.nl.

Aangifte overlijden door familie of kennis

Ook een familielid of kennis mag het overlijden aangeven bij de gemeente. In Arnhem kunt u hiervoor zonder afspraak terecht in het Stadhuis:

  • Maandag van 12.00 tot 17.00 uur
  • Dinsdag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur

Voor de aangifte van overlijden kunt u ook een afspraak maken.

Meenemen

  • Geldig legitimatiebewijs
  • Verklaring van overlijden (pdf, 17 kB) en een CBS-verklaring (doodsoorzaakverklaring) van de arts in gesloten envelop
  • Eventueel een trouwboekje van de overledene

Kosten

Aan het doen van de aangifte zijn geen kosten verbonden. Een afschrift of uittreksel van deze gegevens kost €14,30.

Registratie BRP

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een akte op van het overlijden. Deze akte wordt verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP) van de woongemeente. De gegevens worden ook bij de eventuele partner bijgewerkt.