Ontheffing Inburgeren

Inburgeren is verplicht. Soms is een vrijstelling of ontheffing mogelijk.

Geldt voor u de nieuwe wet (u hebt op of na 1 januari 2013 uw verblijfsvergunning gekregen) dan moet u een ontheffing aanvragen bij DUO.

Een ontheffing kunt u aanvragen

  • wanneer u kunt aantonen dat u voldoende ingeburgerd bent,
  • er sprake is van psychische, lichamelijke klachten of een verstandelijke beperking waardoor u geen inburgeringstraject kunt volgen,
  • het echt niet lukt om het examen te behalen ondanks dat u al het mogelijke hebt gedaan. Dit is een ontheffing op grond van aantoonbaar geleverde inspanning.

Meer informatie over ontheffingen en de voorwaarden daarvoor vindt u op de website van DUO.