Inburgeringsexamen

Als u moet inburgeren, krijgt u een brief van DUO. In die brief staat of u inburgeringsplichtig bent en de termijn waarbinnen u het inburgeringsexamen moet hebben behaald.

In de nieuwe wet moeten de mensen die nieuw in Nederland komen hun inburgering zelf regelen en betalen. U kunt een inburgeringscursus doen. Dit is niet verplicht maar wel aan te raden.

Degenen die niet zoveel geld hebben kunnen voor het betalen van de cursus en het examen gebruik maken van een lening.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van DUO.

Geld lenen

Wanneer u in aanmerking wilt komen voor een lening dan moet u een cursus volgen bij een officiële instelling. Dit is een instelling met een keurmerk. De instellingen met een keurmerk staan op een lijst. De lijst vindt u op www.blikopwerk.nl