Inburgeren

In de wet staat dat mensen die een verblijfsvergunning hebben en vanuit een niet Europees land in Nederland gaan wonen de Nederlandse taal moeten leren.

Ook moeten zij weten hoe de Nederlandse samenleving in elkaar zit. We noemen dat inburgeren. Dit kan door een cursus te volgen en het inburgeringsexamen te halen. De termijn waarbinnen het examen behaald moet worden is ook in de wet vastgesteld. Ga voor meer informatie naar www.rijksoverheid.nl

Voor mensen met een verblijfsvergunning van 1 januari 2013 of later geldt de nieuwe Wet Inburgering. De nieuwe wet inburgering wordt uitgevoerd door DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).