Wie vormen de Rekenkamer?

Wie zitten er in de rekenkamer? Wie heeft welke rol binnen de rekenkamer?

Arie Teeuw, voorzitter

Arie Teeuw, voorzitter Rekenkamer

Mijn naam is Arie Teeuw. Ik woon in Velp, ben sinds 1985 werkzaam in, met en voor gemeenten, als ambtenaar, raadslid en adviseur/interim-manager, met name voor financiële en algemene strategie. 

Het is helemaal niet moeilijk om vrijwel elk onderzoek naar besturing en bedrijfsvoering uit te laten monden in een rapport over wat er níet goed is. Maar de essentie van een Rekenkamer of Rekenkamercommissie is dat zij door onderzoek te doen raden, colleges en ambtelijke organisaties helpt te leren en zich te verbeteren. Het rapport dat uit een onderzoek voortvloeit is dan ook alleen maar zinvol als het daartoe bijdraagt. Dat is waar ik op zou willen inzetten als voorzitter van de Rekenkamer van Arnhem. Het is niet altijd even simpel. Het vergt enige tijd om te ontdekken wát een raad precies nodig heeft, wat haar onderzoeksbehoeften zijn en hoe je steeds de voor raad en college essentiële vragen uit een onderzoek kunt destilleren.

Ook vind ik het nuttig dat een Rekenkamer zich soms (niet té vaak) met een kort bericht over een relevant onderwerp tot de gemeenteraad richt inzake onderwerpen die wel des rekenkamers zijn, maar geen volledig onderzoek waard zijn. Ik vind het leuk om rapportages op zo’n manier in te richten dat de essentie belangrijker is dan de 40 pagina’s erachter.

Nevenfuncties:

 • Directeur-eigenaar Teeuw WWHW Beheer BV (bezoldigd)
 • Voorzitter Rekenkamer Hoogeveen (bezoldigd)
 • Voorzitter Stichting Kind aan Huis (onbezoldigd)
 • Concerncontroller Krimpenerwaard (bezoldigd)

 

Lydia Zwier - Kentie, lid

Lydia Zwier, lid Rekenkamer

Mijn naam is  Lydia M.D. Zwier-Kentie . Ik ben Bestuurskundige met zo’n 20 jaar werkervaring, afwisselend intern en extern, voor rijks-, provinciale en gemeentelijke overheden, hogescholen; en in de organisatie van de sport.

Sinds 2008 ben ik zelfstandig adviseur bedrijfsvoering overheid en non-profit, eigenaar van Dionysia-Advies met werk op het snijvlak van gemeente en gemeenschap in de brede zin des woords. Daarnaast ben ik als vrijwilliger actief als ‘medemaker’ van het Social Innovation Lab en voorzitter van de stichting Ontwikkeling Vrouwenvoetbal Nederland.

Mijn motivatie om te werken voor de RK Arnhem: zorgen dat we het morgen, voor de komende generaties, nog wat beter en democratischer doen, met name op lokaal niveau, is mijn drijfveer voor zowel mijn professionele als prive-leven. Leren van het verleden om te ontwikkelen op talenten en successen, waar nodig met een ‘tweede geboorte’ is mijn aanpak.

Nevenfuncties:

 • Zelfstandig Professional Dionysia Advies (bezoldigd)
 • Voorzitter rekenkamercommissie Ede (bezoldigd)
 • Lid rekenkamercommissie Hoogeveen (bezoldigd)
 • Lid Rekenkamer Zwijndrecht (bezoldigd)
 • Medemaker Social Innovation Lab (onbezoldigd)
 • Voorzitter Stichting Ontwikkeling Vrouwenvoetbal Nederland (onbezoldigd)

 

Hans Verdellen, lid

Hans Verdellen, lid Rekenkamer

Mijn naam is Hans Verdellen (1969) en ik ben woonachtig in Sevenum. Ik ben ruim 25 jaar actief in het lokale openbaar bestuur, waarbij mijn werkervaring zich concentreert op vraagstukken die betrekking hebben op financiële besturing, bedrijfsvoering, beleidseffectiviteit, veelal in combinatie met een politiek-bestuurlijk karakter. Een belangrijk deel van mijn werkzaamheden voltrekt zich in de ‘wereld’ van de gemeentelijke rekenkamers. Daar staan vraagstukken van doelmatigheid en doeltreffendheid centraal en dat is waar mijn professie zit en mijn passie ligt. Beroepsmatig ben ik onderzoeker in het lokale openbaar bestuur. Dat combineer ik met bestuurlijk werk, zoals het lidmaatschap van de rekenkamer in Arnhem.

Mijn belangrijkste drijfveer en motivatie voor dit lidmaatschap is de ondersteuning van het ‘hoogste goed’ als het om de lokale democratie gaat: de versterking van de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad. Ik vul mijn werkzaamheden in vanuit de vaste overtuiging dat de gemeenteraad de baas is binnen de gemeente en dat de rekenkamer in het leven is geroepen om dit te versterken. Sterke betrokkenheid met lokale vraagstukken vanuit een onafhankelijke positie, een oprecht mooie combinatie.

Nevenfuncties:

 • Directeur Public Profit B.V., Sevenum (bezoldigd)
 • Voorzitter Rekenkamer Gemeente Breda (bezoldigd)
 • Voorzitter Rekenkamer Zwijndrecht (bezoldigd)
 • Lid Algemeen Bestuur Waterschap Limburg (bezoldigd)
 • Lid Provinciale Rekenkamer Provincie Zeeland (bezoldigd)

Contactgegevens Rekenkamer

E-mailadres: rekenkamer@arnhem.nl
Postadres: Postbus 9029, 6800 EL Arnhem
Bezoekadres: Koningstraat 38, 6811 DG Arnhem