Onderzoek Privacy made in [Arnhem] - Privacy en informatieveiligheid in het sociaal domein

De Rekenkamer van de gemeente Arnhem heeft op 16 februari haar eerste onderzoeksrapport "Privacy made in [Arnhem] - Privacy en informatieveiligheid in het sociaal domein" uitgebracht aan de gemeenteraad van Arnhem. De titel van het onderzoek verwijst waarderend naar de gemeente: het nieuwe privacybeleid is in Arnhem zelf gemaakt en dat is goed gedaan. De Rekenkamer stelt vast dat de nieuw opgezette organisatie de beveiliging ook beter doet dan de bestaande organisatie. Wel zijn er nog enkele verbeterpunten te benoemen: Door de decentrale organisatie met de nadruk op zelfsturing ontstaan er per team verschillen. Dat is nu nog niet erg, maar kan risico’s opleveren. Zeker omdat er geen opleidingsplan bestaat voor met name nieuwe medewerkers. Verder is het mailverkeer tussen wijkteams en zorgpartners niet altijd beveiligd. Ook is nog niet helemaal duidelijk hoe de gemeente de afspraken over informatiebeveiliging met de Stichting Sociale Wijkteams vormgeeft.