Coalitieakkoord 2018-2022

De coalitie-onderhandelingen na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 hebben geleid tot het coalitieakkoord 2018-2022.

Het coalitieakkoord 2018-2022 is opgesteld door GroenLinks, VVD, PvdA en D66.

Inbreng uit de stad

Bij de totstandkoming van het akkoord zijn inwoners en stakeholders betrokken. Zij hebben hun wensen en ideeën geleverd. Het coalitieakkoord (pdf, 710kB) bevat de visie, uitdagingen en ambities van de 4 partijen voor de komende 4 jaar.

De coalitiepartijen maakten daarnaast aanvullende afspraken op het coalitieakkoord 2018-2022 (pdf, 107kB).

De fracties van GroenLinks, VVD, PvdA en Arnhem Centraal in de gemeenteraad van Arnhem hebben afgesproken het restant van deze raadsperiode een coalitie te vormen. Zij hebben een addendum op het bestaande coalitieakkoord en de aanvullende afspraken opgesteld (pdf, 53kB).